Logopediepraktijk voor Kinderen
 
Adres: Dalweg 31
  3741 AT  Baarn
Telefoon:   035-5426900
Email:

De logopedisten zijn:
Mw. M. Oostinga
Mw. I. Knottnerus
Mw. M. Kusters
Mw. B. van der Neut

 

Onderzoek, advies en begeleiding van kinderen van 0-12 jaar met problemen op het gebied van:

  • Mondmotoriek en voeding
  • Communicatie
  • Spraak- en taalontwikkeling
  • Vloeiend spreken
  • Stemgebruik
  • Lezen en spellen

 

Spraak- en taalontwikkeling

De spraak- en taalontwikkeling is een proces dat in feite al meteen vanaf de geboorte begint en zich razendsnel ontwikkelt tot circa het 8e levensjaar. Het is een belangrijke periode waarin de basis voor de verdere spraak en taal stevig wordt verankerd, waarna de woordenschat en de schriftelijke taal zich verder kunnen ontwikkelen.

Minimumnormen

Ieder kind maakt een individuele spraak- en taalontwikkeling door en kinderen kunnen daarin erg verschillen.

Er zijn wel minimumnormen vastgesteld waaraan een kind op een bepaalde leeftijd moet voldoen. Deze minimumnormen bieden u een hulpmiddel om te beoordelen of het zinvol is advies te vragen aan een logopedist.

1 jaar:  Veel en gevarieerd brabbelen, zowel variatie in klanken als in melodie waarmee gesproken wordt.
jaar: Naast de woordjes "papa" en "mama" enkele, vaak onvolledige woordjes, zoals "taat" voor "paard".
2 jaar: Twee-woordzinnetjes die door verschillende intonatie diverse betekenissen kunnen hebben, zoals "bal pele" voor "ik wil met de bal spelen" en "hij speelt met de bal" voor "mag ik met de bal spelen".
3 jaar: Er worden al zinnetjes van drie tot vijf woorden gevormd. De zinsbouw is nog afwijkend van volwassen taalgebruik, zoals "ik is hardgeloopt". Driekwart van wat gezegd wordt is voor anderen al wel verstaanbaar en begrijpelijk.
4 jaar: Het spreken krijgt een betere zinsbouw, maar woordvormen zijn vaak nog moeilijk, zoals "ik kan dat beterder" en "de kip legt twee eien". Vrijwel alles wat het kind op deze leeftijd zegt is voor anderen wel verstaanbaar, maar de verhaalstructuur is soms nog moeilijk te volgen.
5 jaar: Bijna alles wat het kind zegt is goed te volgen. In de loop van het vijfde jaar kunnen alle klanken goed gemaakt worden. Het taalgebruik is vrij concreet en een verhaal wordt verteld in de trant van "en toen, en toen". Er worden al lange zinnen gemaakt.

 

De logopedische interventie

Op basis van onderzoek met zo veel mogelijk gestandaardiseerde meetinstrumenten en een goede observatie wordt de logopedische diagnose gesteld. Als behandeling geïndiceerd is worden de behandeldoelen opgesteld en een specifiek behandelplan gemaakt.

De Logopediepraktijk voor Kinderen beschikt over gespecialiseerde logopedisten en een breed scala van behandelmethodes en materialen.

Logopedische behandeling richt zich soms al op een fase die vooraf gaat aan mondeling taalgebruik. We spreken dan van pre-verbale logopedie; begeleiding waarbij de voorwaarden voor orale voeding en communicatie zo gunstig mogelijk worden gemaakt.

De omgeving

Logopedie richt zich altijd op het verbeteren van de communicatie. Het is daarom erg belangrijk dat de omgeving van het kind bij de behandeling betrokken wordt.

Communiceren doe je immers nooit alleen!

Het begeleiden en adviseren van de directe omgeving (met name ouders en leerkrachten) van het kind zal daarom altijd deel uitmaken van de logopedische behandeling. Alleen zo kunnen voorwaarden worden gecreëerd waaronder het kind optimaal kan communiceren en kunnen de communicatieve vaardigheden verder worden ontwikkeld.

 

Samenwerking met andere disciplines

Mondmotoriek-, spraak- en taalontwikkeling kunnen niet los gezien worden van de totale groei van het kind. Het kan nodig zijn om in samenwerking met andere deskundigen tot een goede diagnose en/of behandeling te komen. In de loop der jaren heeft de Logopediepraktijk voor Kinderen hiertoe een groot netwerk van aangrenzende disciplines ontwikkeld.

 

Verwijzing

Voor het starten van een onderzoek en/of behandeling is een verwijzing van een arts nodig. Logopedie maakt deel uit van de basisverzekering en wordt door de ziektekostenverzekeraars vergoed.

Aanmelding

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, op basis waarvan wordt besloten of nader onderzoek gewenst is. De verwijzer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien een onderzoek plaatsvindt wordt na afronding hiervan aan de betrokkenen (verwijzer, leerkracht, etc.) een verslag gestuurd. Indien er na het onderzoek een behandeling plaatsvindt, volgt na verloop van tijd een behandelverslag.

Aanmeldingen bij voorkeur telefonisch.

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is.

 

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.